Navigácia

 • Týždeň duševného zdravia

  Milí žiaci,

  v týždni od 05.10. do 09.10. sa budeme venovať viac. ako zvyčajne nášmu zdraviu. Každý načrie do svojho vnútra a bude sa snažiť relaxovať už aj v škole. Žiadne hádky, nezhody a neúspechy nás nebudú zaťažovať a budeme sa snažiť prežiť celý týždeň v pohode a s úsmevom.

  Jednoducho, budeme sa tešiť zo života!

  Pripomínať nám to bude každý deň farba, do ktorej sa oblečieme. 

  V pondelok- biela

  utorok- zelená

  streda- červená. Po veľkej prestávke vytvoríme živú "Červenú stužku", symbolicky, aby sme si pripomenuli jej deň. Potom si zabehneme Beh zdravia.

  štvrtok- modrá

  piatok- žltá. Ochutnávka šalátov a pomazaniek.

  V stredu si zabehneme- Beh zdravia a vytvoríme "Živú červenú stužku".

  V piatok si z domu prineste nejakú zdravú pochúťku, ktorú ste vyrobili spolu s vašimi rodičmi- šalát, pomazánku ... Hneď ráno sa spoločne v triedach pustíme do ich ochutnávky. Spoločne v triedach vyberieme 3 najlepšie výrobky, ktoré nainštalujeme na pripravené stoly vo vestibule školy a Školská rada, spolu s porotou vyberie najchutnejšie zdravé výrobky.

   

  Bližšie informácie u svojich tr. učiteľov.

 • Legoland Košice

  Kto sa hrá, nehnevá!

  Milí žiaci 1. až 4. ročníkov,

  15.10. 2015, na druhý týždeň vo štvrtok, sa pôjdeme pozrieť, ako to vyzerá v Legolande, mestečku plnom Lega. Kto by nepoznal túto hru, v ktorej aj dospeláci radi zabudnú na svoje povinnosti.

  Odchod autobusu je naplánovaný na 08:00 hod. ráno a od 10:00 hod. sa v Technickom múzeu v Košiciach prizrieme bližšie na zúbky stavebnici Lego, v mestečku Legoland. To je nainštalované v týchto dňoch v Košiciach. 

  Autobus hradí p.Jadlovský, firma Rikostav, touto cestou mu ďakujeme!

  Vás to stojí iba 1 euro, a to za vstup.

  Peniažky môžte začať nosiť od zajtra svojim p. učiteľkám, tie Vám podajú aj bližšie informácie. Prostredníctvom informovaných súhlasov sa dozviete viac!

   

 • 7. 10. 2015

  Do galérie Žiacka školská rada boli pridané fotografie.

 • Žiacka školská rada

  Žiacka školská rada pri ZŠ  je združením žiakov 4. – 9. ročníka školy. Tvorí ho 7 žiakov, ktorých koordinuje zástupca z radov učiteľov. Žiacka školská rada je organizácia, ktorá funguje z iniciatívy žiakov, ktorí sú ochotní sa stretávať aj v popoludňajších hodinách,   za podpory nášho vedenia školy. Spolu s ďalšími zástupcami tried sú schopní uznášania sa v prospech žiakov a navrhovaniu zmien, akcií a projektov, ktoré sa môžu uskutočniť  s podporou riaditeľstva školy.

  Stretávajú sa dva krát mesačne  o 13:30 a podľa potrieb členov žiackej rady, alebo jeho predsedníctva. V prípade, ak nie je na programe zasadnutia  riešenie aktuálnych problémov, ktoré sa musia vyriešiť len medzi zástupcami žiackej rady,  môže sa na nich zúčastniť aj osoba, ktorá nie je členom rady.

  Prajeme im veľa úspechov!

 • 2. 10. 2015

  Malí ilustrátori kreslili a tvorili ilustrácie k rozprávke "Jack a zázračné fazule."

 • 28. 9. 2015

  Do galérie Svetový deň mlieka v školách boli pridané fotografie.

  Žiaci súťažili v týchto disciplínach:

  Logo- 8.A

  Etiketa/obal- 5.A

  Básnička/pesnička- 8.A

  Mliečny nápoj- 7.B

  Kvíz- 9.A

  Pitie mlieka na slamku- 7.A Samuel Lukáč

  Kŕmenie jogurtom- 6. A Dávid Surgent bol kŕmený Sabinou Červeňákovou

  BLAHOŽELÁME!

 • Zber papiera pokračuje!

  Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

  Zber papiera pokračuje aj tento školský rok. V termíne od septembra 2015 do konca mája 2016.

  V zberných surovinách p. Daniela Onufera obdržíte doklad, kde bude meno žiaka, trieda a hmotnosť nazbieraného papiera. Ten doneste triednej učiteľke v nasledujúci deň. Ďakujeme!

  Zberné suroviny p. Daniela Onufera, pri Petromine, v susedstve Autobazáru p. Havrilu (bývalá budova opravární ČSAO). 

 • Zber plastových vrchnákov

  Zber uzáverov na plastové fľaše sa realizuje aj v tomto školskom roku. O vážení Vami nazbieraných vrchnákov Vás budeme včas informovať prostredníctvom našej stránky. Váženie sa uskutoční v popoludňajších hodinách v priestoroch školy v priebehu druhého polroka.

  Koordinátorkou projektu je p. uč. Štefánia Vargová, tr. uč. 2.A triedy.

   

 • Školské pomôcky na nový školský rok 2015/2016

  Milí rodičia,

  pre ľahšiu orientáciu, čo je nutné Vašim ratolestiam zabezpečiť na ďalší šk. rok, sme podľa ročníkov rozpísali potrebné šk. pomôcky.

  Na lište vľavo si kliknite na kolómku -Zoznam školských pomôcok- a následne na ročník, ktorý Vás zaujíma.

   

 • 29. 6. 2015

  Dňa 25.06.2015 prebehla súťaž o Pohár riaditeľa školy. Súťažilo sa v troch disciplínach- Vševed, Čitateľ a Matematik. Žiaci si po vybratí svojej disciplíny mohli popasovať so spolužiakmi a nájsť spomeczi seba tých najlepších.

  Dňa 26.06.2015 sa žiaci športom v 6. školskej olympiáde presvedčili kto je spomedzi jednotlivcov v triedach najlepší. Súťažili v štyroch disciplínach na prvom a v štyroch na druhom stupni. 

   

  Do galérie Oceňovanie najúspešnejších športovcov, matematikov, vševedov a čitateľov boli pridané fotografie.

 • 26. 6. 2015

  Do galérie 6.školská olympiáda boli pridané fotografie.

 • 26. 6. 2015

  Do galérie Návšteva knižnice 1.A boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Ďakujeme p. Martinovi Jadlovskému, firma Rikostav, za spestrenie výletného ošatenia- zabezpečil pre nás šiltovky a tričká. Pre učiteľov to bola "hračka" v dave rozpoznať nejakého "zatúlanca"!

   

  Školský výlet mal veľký úspech aj vďaka novej skúsennosti- cestovanie vlakom a vyhliadkovým vlačikom na Čiernohronskej železničke. Počasie nám prialo, nebolo horúco a čertsvý vzduch vo Veporských vrchoch bol tou najkrajšou a najzdravšou odmenou pre všetkých.

  Do galérie Školský výlet 2.A a 6.A- Čierny Balog, Čiernohronská železnička boli pridané fotografie.

 • 17. 6. 2015

  Do galérie Školský výlet 1.A boli pridané fotografie.

 • 14. 6. 2015

  Dňa 10.06. sa Ivanke Koreňovej na krajskom kole v speve ľudových piesní Slávik Slovenska 2015 opäť darilo. Vyspievala si krásne 2. miesto.

  Blahoželáme!

  Do galérie Krajske kolo Slávika Slovenska 2015 boli pridané fotografie.

 • 11. 5. 2015

  Výsledky okresného kola Slávik Slovenska 2015. 

  Úžasné: Ivanka Koreňová a Oliver Olejár postupujú na krajské kolo do Prešova, dňa 10.06.2015.

  Blahoželáme!

   

  Do galérie Slávik Slovenska 2015 boli pridané fotografie.

 • 8. 6. 2015

  Do galérie Opekačka s rodičmi boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  PaedDr. Branislav Baran 0915910544
  vrátnica 0918 980 158

Fotogaléria