Navigácia

 • 30. 4. 2016

  Tento projekt je výsledkom spoločne strávených chvíľ pre dobrú vec. Starý nevyužitý pilier odetý do nových šiat vo farbách mesta a pre mesto. Tak - Spojme ruky pre mesto!

   

   

  Do galérie Spojme ruky pre mesto boli pridané fotografie.

 • 27. 4. 2016

  Do galérie Deň Zeme boli pridané fotografie.

 • SABI

  Milí zberatelia!

  Dňa 18. 04. 2016 triedni učitelia začnú v triedach zberať Tetrapakové obaly z mlieka a viečka z jogurtov od firmy Sabi.

  Doneste ich, prosím, ak ste sa počas šk. roka rozhodli zberať tieto suroviny, tohto dňa do školy. 

  Odovzdávajte zabalené po 15 ks v balíku a viečka nech sú zrátané dokopy, ich počet nech je uvedený presne!

  Ďakujeme!

  Koordinátorka tohto projektu ich bude vážiť za školu dňa 20. 04. 2014.

 • 8. 4. 2016

  Milí rodičia tretiakov a štvrtákov!

  Touto cestou Vám ďakujeme za prejavenú dôveru. Je nám veľkým potešením, že ste nám umožnili spoznať Vaše ratolesti bližšie a mohli sme tak prehĺbiť náš vzťah. 

  p. uč. Andrejovská a Tchuríková

  Do galérie Škola v prírode - 5. deň - odmeňovanie najlepších, cestovanie domov a vítanie sa s rodičmi - Hurá! boli pridané fotografie.

 • 7. 4. 2016

  Trasa hotel Amália - Belianska jaskyňa.

  Aj počasie k nám bolo prívetivé a slniečko nás vyprevádzalo a sprevádzalo celým dopoludním.

   

  Do galérie Škola v prírode- 4. deň boli pridané fotografie.

 • 6. 4. 2016

  Hymna_turistov.doc

  Na dnešnú túru si už žiaci pripravili hymnu, ktorou si budú spríjemňovať deň strávený v horskej prírode Tatier.

  Smer - Štrbské pleso a Popradské pleso.

   

  Do galérie Škola v prírode - 3. deň boli pridané fotografie.

 • 5. 4. 2016

  Tvoriva_dielna_ziakov_3.doc

  V dokumente - Tvorivá dielňa žiakov sú mená žiakov uvedené tak, ako sú ubytovaní na izbách.

  Tvorili prvé verše v básniach a prvé vety v príbehoch.

  Do galérie Škola v prírode - Nová Lesná 2. deň boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2016

  Do galérie Návšteva MŠ v škole boli pridané fotografie.

  Malí škôlkári sa prišli k nám pozrieť v čase vyučovania, kde na nich čakala pirátska skúška a iné zaujímavosti.

  Predstavivosť malým žiakom nechýba a hravo si predstavili aj morskú hladinu s pirátskou loďou, ktorú si potom spoločne postavili v triede. Počas odchodu im na pamiatku pani učiteľka Andrejovská pripravila spolu so svojimi žiakmi 4. A triedy milé postavičky zo známej rozprávky Hľadá sa Nemo, ktoré im budú tieto chvíle pripomínať.

   

 • Školské kolo HK - oceňovanie žiakov vecnými cenami

  1. kategória: próza - 1.Viktória Rozputinská 4.A       poézia - 1. Lucia Onofrejová 3.A

                                2. Patrik Kucharík 3.A                          2. Timea Lechmanová 2.A

                                3. Lea Križanská 2.A                            3. Aneta Novotná 4.A, Bianka Brudňáková 4.A                                                                                          

  2. kategória: próza - 1.Tamara Kaňuchová 6.A              poézia - 1. --------------

                                2. -------------                                               2. Pavol Krúľ 5.A, Timotej Pacák 6.A                                                                                                                 

  3. kategória: próza - 1. Ivana Koreňová 7.A                  poézia - 1. Soňa Hamarová 7.A

                                2. Katarína Cínová 8.A                              2. Gabriela Vasilová 7.B

                                3. Lívia Feňaková 7.A                               3. Laura Dzurková 8.A

                                4. Dominika Štefaníková 7.A

  BLAHOŽELÁME!

 • 11. 3. 2016

  21.03.2016 do Svidníka nás za jednotlivé kategórie pôjdu reprezentovať tieto žiačky.

  1. kategória: próza - Viktória Rozputinská       poézia - Lucia Onofrejová

  2. kategória: próza - Tamara Kaňuchová         poézia - --------------

  3. kategória: próza - Ivana Koreňová               poézia - Soňa Hamarová

  BLAHOŽELÁME!

  Na okresnom kole budeme držať prsty!

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín- školské kolo boli pridané fotografie.

 • 10. 3. 2016

  Aktualizovali sme modul Škola v prírode

 • Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 2015/2016

  Milí žiaci!

  Školské kolo HK sa uskutoční pre žiakov 2. - 9. ročníkov dňa 10.03.2016 o 12:45 v triede 4.A.

  Súťažiť sa bude v troch kategóriách. V každej kategórii prednesom prózy a poézie. Súťažiaci musia recitovať prednes spamäti. Pre každú kategóriu sú vytýčené aj maximálne časové limity.

  1.kategória- pre žiakov 2. - 4. ročníka - poézia 5 min. - próza 6 min.

  2. kategória- pre žiakov 5.- 6. ročníka - poézia 5 min. - próza 6 min.

  3. kategória- pre žiakov 7.- 9. ročníka - poézia 6 min. - próza - 8 min.  

  Okresné kolo sa uskutoční pre víťazov školského kola dňa 21. 03. 2016 vo Svidníku.

 • IBAN - číslo účtu k úhrade stravy

   IBAN - SK 3502000000002933455954

 • Zber plastových vrchnákov

  Milí žiaci!

  Zber plastových vrchnákov sa bude konať tohto týždňa 25.02. 2016 a 26.02. 2016 od 13:00 do 15:00 hod.

  Bližšie informácie u p. uč. Vargovej.

 • Mimoni a Vaša fantázia

  Milí žiaci 1. - 4. ročníka!

  Do konca januára je vyhlásená súťaž "O najkrajšieho, najzaujímavejšieho Mimoňa".

  Súťaž vyhlásila Žiacka školská rada a vyhodnotí ju vo vestibule v piatok 12. 02. 2016.

  Príďte cez veľkú prestávku, v čase od 10:20 do 10:35 na chodbu a prispejte aj Vy svojou kritikou, pomôžete objektívne zhodnotiť snahu, kreativitu a pracnosť jednotlivých kúskov.

  V priebehu piatka sa dozviete aj niečo bližšie o Valentínkach, ktoré Vám budú odovzdávané v priebehu dopoludnia.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  PaedDr. Branislav Baran 0915910544
  vrátnica 0918 980 158

Fotogaléria